Firetuf® FRHF-EMC 1 kV

Ugniai atsparus kabelis su standžiu variniu laidininku. Nuo 6 mm2 skerspjūvio laidininkas yra suvytas. Kabelis neturi halogeno ir yra apsaugotas nuo elektromagnetinių trukdžių. Elektros energijos tiekimui stacionariems įrenginiams, kuriuose, siekiant užtikrinti žmonių saugumą, reikia, kad kabelis veiktų nustatytą laiką gaisro metu. Taip pat išvedžiojimui tokiuose įrenginiuose, pvz., pramonėje arba biuriose, kuriuose gedimas sukeltų paslaugų tiekimo nutraukimą. Kabelį rekomenduojama apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.