(N)HXCHX SIENOPYR-PLUS E90

Ugniai atsparus kabelis su variniu laidininku. Nuo 25 mm2 skerspjūvio laidininkas yra suvytas. Kabelis neturi halogeno. Pagal DIN 4102-12  SIENOPYR-PLUS E30 kabelių grandyno vientisumas gaisro metu yra  ≥ 90 minučių. Elektros energijos tiekimui stacionariems įrenginiams, kuriuose dėl žmonių saugumo reikia, kad kabelis veiktų nustatytą laiką gaisro metu.